Deutsch flag Dansk flag English flag Español flag Français flag Italiano flag Nederlands flag Polski flag Русский flag Svenska flag
Bananbomben

Undergångens mjuka frukt! Detta är en uppumpad version av multipelbomben. När bananbombens stubin bränner ner exploderar den i sex minibananbomber som regnar ner över landskapet och orsakar massförödelse. Var och en av dessa bomber kan orsaka upp till 75 skadepoäng. Men se upp! Om du kastar bomben för högt upp i luften kan det hända att de små bomberna sprider sig så långt att de skadar dina egna maskar.
Bananbomben
TIPS:

Om du vill orsakar fienden riktigt stor skada och inte har något emot att offra en av dina egna maskar på samma gång kan du prova det här. Placera bomben precis ovanför fiendernas huvud. Precis innan bomben exploderar hoppar du upp i luften. De små bananbomberna exploderar omedelbart när de träffar din mask och orsakar fienden mycket stor skada. En bra strategi att använda mot spelare som envisas med att samla in alla förbandslådor de ser!
Previous Bananbomben Next