Deutsch flag Dansk flag English flag Español flag Français flag Italiano flag Nederlands flag Polski flag Русский flag Svenska flag
Mattbomben

Mattbomben påminner mycket om fåranfallet med sina långa, utdragna studsattacker. Ge igen för gammal ost genom att kasta en hög med dödliga trasmattor i huvudet på de mjäkiga fiendemaskarna. Mattbomben kommer med all säkerhet att utplåna fienden.

Varje bomb kan orsaka upp till 75 skadepoäng.
Mattbomben
TIPS:

Du bör om möjligt undvika att endast anfalla en fiendemask - om det inte är den enda som finns kvar så klart. Det är alltid mer effektivt att sikta på en grupp fiendemaskar så att du kan döda fler.
Previous Mattbomben Next