Deutsch flag Dansk flag English flag Español flag Français flag Italiano flag Nederlands flag Polski flag Русский flag Svenska flag
Superbananbomben

Superbananbomben har samma kraft som bananbomben, men istället för en tidsinställd explosion utlöses denna bomb med avfyrningsknappen. Om du trycker på knappen en gång flerfaldigas antalet bananer och om du trycker på den en gång till exploderar de allihop. Varje superbanan kan orsaka upp till 75 skadepoäng.
Superbananbomben
TIPS:

Om du har turen att stöta på den här lilla prylen är det smartast att attackera fienden på ett sådant sätt att de alla befinner sig inom räckhåll för den andra banansäcken. Detta gör du genom att utlösa den första bomben så att så många bomber som möjligt hamnar i närheten av fiendemaskarna.
Previous Superbananbomben Next